Utbildning

01

Studie- och Yrkesvägledning

Individuella samtal med certifierade vägledare för att utforska karriärmöjligheter, identifiera personliga intressen och styrkor

02

Utbildningsmatchning

Personliga intervjuer för att koppla samman individers kompetens och karriärmål med lämpliga utbildningsprogram

03

Ansökningsstöd

Hjälp med att navigera i utbildningssystemet, inklusive stöd i ansökningsprocessen och förståelse för antagningskrav

UTBILDNING

Kompetensutveckling för Arbetsmarknaden

Med vår specialiserade utbildning inom Rusta och Matcha-programmet förbereder vi dig för arbetsmarknadens krav. Vi erbjuder personlig vägledning och skräddarsydda kurser för att stärka dina yrkesmässiga kompetenser och

möjligheter. Vårt mål är att du ska känna dig redo och säker inför varje karriärsteg, oavsett om det handlar om att finna ny anställning eller utvecklas i din nuvarande roll.