Rusta & Matcha

Tolktjänster

Kommunikation utan gränser

Vår tolktjänst är dedikerad till att överbrygga språkbarriärer och skapa förståelse i alla sammanhang. Vi erbjuder professionella tolkar som säkerställer tydlig och korrekt kommunikation för konferenser, möten och personliga samtal. Oavsett om det är på plats eller via digitala plattformar, står vi redo att ge röst åt era ord och säkerställa att varje meddelande överförs utan missförstånd. Lita på oss för att förena världar genom språk.

Rusta & Matcha

Vill du ta del av våra tolktjänster?

Eftersom vi samarbetar med Arbetsförmedlingen, är det de som avgör vilka som är berättigade att delta i programmet. Om du är osäker på om du kan delta, rekommenderar vi att du tar kontakt med din ansvarige på Arbetsförmedlingen för ytterligare detaljer.